Atraminio - judamojo aparato ligos. Ortopedija, traumatologija, plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija, reabilitacija

Kaina: 30.99 €

Prekės aprašymas

  Šis vadovėlis skirtas atraminio-judamojo aparato ligų, intensyviosios ir urgentinės me­dicinos modulio I dalies ikidiplominėms modulio studijoms. Vadovėlis apima discipli­nas, kurios dėstomos Ortopedijos traumatologijos, Plastinės ir rekonstrukcinės chirur­gijos ir Reabilitacijos klinikose. Leidinio, skirto tik ikidiplominėms šio modulio ir šių disciplinų studijoms, dar nebuvo išleista.

© 2010 Vitae litera. Visos teisės saugomos