Gamybos valdymo procesų optimizavimas UAB „Vitae Litera“ Gamybos valdymo procesų optimizavimas UAB „Vitae Litera“ Gamybos valdymo procesų optimizavimas UAB „Vitae Litera“ Gamybos valdymo procesų optimizavimas UAB „Vitae Litera“ Gamybos valdymo procesų optimizavimas UAB „Vitae Litera“ Gamybos valdymo procesų optimizavimas UAB „Vitae Litera“ Gamybos valdymo procesų optimizavimas UAB „Vitae Litera“

Gamybos valdymo procesų optimizavimas UAB „Vitae Litera“

 

2016–2017 m. įgyvendinamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamas projektas, kurio tikslas – padidinti įmonės darbo našumą, įdiegiant elektroninio verslo sprendinius, padėsiančius optimizuoti gamybos valdymo procesus bei sumažinti gamybos sąnaudas.

Siekiant optimizuoti su gamybos valdymu susijusius verslo procesus įmonėje bus įdiegta Gamybos Valdymo Sistema, apimanti gamybos planavimą, veiklos operacijų fiksavimą ir stebėjimą, veiklos procesų optimizavimą, tiekimo grandinės valdymą ir atsargų optimizavimą.

Įgyvendinus projektą bus prisidėta prie įmonės veiklos našumo ir konkurencingumo rinkoje didinimo – efektyvus gamybos planavimas leis optimizuoti gamybos procesą racionaliau paskirstant resursus, prognozuojant gamybos savikainas ir terminus bei taupant kaštus.

Gamybos proceso valdymas ir apskaita leis padidinti veiklos apskaitomumą, kontroliuoti gamybos proceso rizikas, valdyti produkcijos kokybę.

Įdiegtas tiekimo grandinės valdymo modulis leis pagerinti įmonės veiklos nenutrūkstamumą ir lėšų apyvartumą, optimizuojant sandėlyje saugomų žaliavų kiekius, valdant tiekimo proceso rizikas.

Į planuojamo diegti elektroninio verslo sprendimą numatomi integruoti veiklos analitikos įrankiai leis stebėti ir analizuoti esminius veiklos rodiklius, sekti tendencijas ir operatyviai reaguoti į pokyčius.

Projekto tikslinė grupė – įmonės darbuotojai. Projekto naudą taip pat pajus ir įmonės esami ir būsimi klientai, žaliavų tiekėjai.

Projektas finansuojamas Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.

 

© 2010 Vitae litera. Visos teisės saugomos