Stominfo - reikalavimai autoriams

 Pagrindiniai straipsnio į „Stominfo“ žurnalą reikalavimai:

1. Straipsnio apimtis neturėtų viršyti 4000 žodžių (be literatūros sąrašo). Ideali straipsnio apimtis – 2000–2500 žodžių.

2. Taisyklinga lietuvių kalba, stilius, taisyklingi tiek lietuviški, tiek lotyniški terminai.

3. Mokslinio straipsnio dalys: trumpa santrauka, įvadas, tiriamoji medžiaga ir tyrimo metodas, rezultatai, aptarimas ir išvados.

4. Nuotraukos, grafikai turėtų būti pakankamos raiškos (rekomenduojama 300 dpi, plotis iki 7 cm x ilgis 6 cm). Visi grafiniai dokumentai turėtų būti pateikiami atskirai TIFF, JPG arba BMP formatu.

5. Tekste turėtų būti nurodami cituojami literatūros šaltiniai. Cituojant atitinkamą literatūros šaltinį, reikėtų žymėti skaitmenimis eilės tvarka (pradedant nuo [1], [2] ir t. t.).

6. Būtina nurodyti straipsnio autorių vardą, pavardę, pareigas/profesiją, darbovietę/mokymosi įstaigą.

7. Odontologijos specialybės studentai, rašantys į šį žurnalą turi nurodyti savo darbo vadovo vardą, pavardę ir pareigas.

 

Straipsnius prašome siųsti į zurnalas@bpg.lt

 

 

© 2010 Vitae litera. Visos teisės saugomos