ES PROJEKTAI

Uždaroji akcinė bendrovė „Vitae Litera“ įgyvendina projektą “UAB Vitae Litera netechnologinių ekoinovacijų diegimas“, Nr.  Nr. 03.3.2-LVPA-K-832-04-0009

Priemonė: Eko-inovacijos LT

Projekto vertė: 80.500 EUR

Skirtas finansavimas: 39.750 EUR

 

Šis projektas yra pradedamas norint sumažinti įmonės neigiamą poveikį aplinkai vykdant produkcijos gamybą. Tam tikslui reikalinga įsivertinti esamą ir planuojamą poveikį aplinkai, sukurti (atnaujinti) įmonės gaminius per visą jų būvio ciklą, taip pat Įsidiegti veikloje aplinkosaugos vadybos sistemą.

Projekte bus vykdomos 3 veiklos:

1. Diegiama aplinkos apsaugos vadybos sistema pagal LST EN ISO 14001 standarto reikalavimus

2. Atliekamas gamybos technologijų auditas

3. Ekologiškas gaminių projektavimas

 

Projekto trukmė-  15 mėn.

Nuoroda į projektą

Finansuojama

iš Europos Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

--------------------------------------------

Uždaroji akcinė bendrovė „Vitae Litera“ įgyvendina projektą “Originalių gaminių dizaino sprendimų sukūrimas UAB Vitae Litera“,  Nr. 03.3.1-LVPA-K-838-02-0127

Priemonė: Dizainas LT

Projekto vertė: 33.000 EUR

Skirtas finansavimas: 19.800 EUR

 

Projekto įgyvendinimo metu planuojama vykdyti 2 dizaino sprendinių (Kūdikio knygos dizaino ir Atminties ir komunikacijos albumo sergantiems demencija dizaino) sukūrimo veiklą. 

Dizaino sprendimas bus kuriamas pasitelkiant išorės dizaino kompaniją.

Tikimasi, kad projekto įgyvendinimas leis pasiūlyti rinkai platesnį produktų/paslaugų asortimentą, įsitvirtinti esamose ir naujose rinkose, o kartu prisidės prie gamtos išteklių tausojimo bei darbo našumo augimo.

Projekto įgyvendinimo trukmė- 12 mėn.

Nuoroda į projektą

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

--------------------------------------------
Uždaroji akcinė bendrovė „Vitae Litera“ įgyvendina projektą Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vitae Litera“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0057). Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni spaudos gaminių gamybos įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.
Projekto finansavimas – 1 500 000,00 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki 2022 m. lapkričio 30 d.
--------------------------------------------
UAB „Vitae Litera“ įgyvendina projektą Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Vitae Litera“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0128). Spaustuvės darbų kokybę ir operatyvumą užtikrina spaustuvės darbuotojų profesionalumas, kūrybingumas bei turima įranga. Gamybos procese yra etapai, kuriuos būtina optimizuoti mažinant rankų darbą, gamybos sąnaudas ir broko kiekius, padidinti darbo našumą, bei sumažinti produkcijos savikainą ir poveikį aplinkai. Todėl buvo atliktas įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinis auditas. Jo išvados rekomendavo, kad būtinas gamybos valdymo ir spaudos procesų skaitmeninimas/automatizavimas. Atsižvelgiant į tai, įmonė įgyvendina projektą, kurio metu įsigyta ir įdiegta įranga leis sumažinti gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti resursus, taikyti pažangiausius sprendimus spaudos gaminių rinkoje.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.
Projekto finansavimas – 1.000.000,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. kovo 12 d. iki 2022 m. lapkričio 23
Nuoroda į projektą
--------------------------------------------