ES PROJEKTAI

Uždaroji akcinė bendrovė „Vitae Litera“ įgyvendina projektą UAB „Vitae Litera“ naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos produktų kūrimas, investuojant į KKI produktų kūrimui būtiną infrastruktūrą  (Nr. 13.1.1-LVPA-K-309-01-0012).

Projekto tikslas – naujų skaitmeninių bei žiedinės ekonomikos principus atitinkančių produktų kūrimas, investuojant į KKI produktų/paslaugų kūrimui būtiną infrastruktūrą. Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta reikalinga įranga (maketavimo ir darbo kompiuteriai, serveriai ir duomenų saugyklos, programinė įranga) siekiant kurti edukacinius video filmukus.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Inovacijų agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“.

Projektas finansuojamas iš Europos Regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto finansavimas – 100 334,60  EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. rugpjūčio 5 d. iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

 

Nuoroda į projektą

--------------------------------------------