Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, XXVII tomas, 2023

Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos leidžiamas recenzuojamas žurnalas „Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas". Šis žurnalas neturi analogų Lietuvoje. Nors žurnalas skirtas šeimos gydytojams, žurnale galima rasti informacijos įvairių sričių medicinos specialistams. Žurnalo cituojamumo rodiklis Index Copernicus bazėje 2019 metais – 35,29, 2020 metais – 39,97, 2021 metais – 51,24.

Leidžiamas 10 kartų per metus (neleidžiamas tik liepą ir rugpjūtį). Tiražas – 900 egzempliorių.
Daugiau informacijos: zurnalas@bpg.lt