Knygos

ALERGIJA: ekologiniai aspektai
Rūta Dubakienė
ISBN: 978-609-454-514-6
Laida: 2020
Formatas: A5
Kalba: lietuvių

1 dalis

Monografija apžvelgia originalius autorės ir jos mokinių daugiau kaip 30 metų ekologinės alergologijos mokslinius tyrimus. Pirmojoje monografijos dalyje pateikiami Lietuvos ekologinių veiksnių tyrimai ir jų sąsajos su alerginėmis ligomis. Plačiai aprašomi įvairūs vadinamieji buitiniai alergenai: namų dulkių erkės, mikroskopiniai grybai. Pateikiama jų klasifikacija, paplitimas, sezoniškumas, poveikis žmogaus sveikatai. Monografija gausiai iliustruota nuotraukomis, lentelėmis ir paveikslai. Po kiekvieno skyriaus esanti plati santrumpa anglų kalba leis monografija naudotis ir užsienio stu- dentams, klausantis profesorės ekologinės alergologijos kurso anglų kalba Vilniaus universitete.
Nors monografija yra grynai mokslinis veikalas, joje pateikta vertingų žinių, kuriomis galės naudotis Lietuvos aukštųjų mokyklų gamtos, visuomenės sveikatos, medicinos fakultetų magistrantai ir doktorantai. Ji turėtų būti įdomi daugeliui skaitytojų, besidominčių savo šalies aplinkos alergijos problemomis.

Kaina:
VNT
Šio produkto neturime

Susisiekite dėl individualių knygų gamybos 

info@tuka.lt