Metodinė medžiaga pirminės asmens sveikatos priežiūros specialistams ir dauginėmis ligomis sergantiems pacientams

prenumeruoti / pirkti
Metodika parengta pagal projektą „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“, projekto numeris: 08.4.2-ESFA-K-616-01-0003. Veiksmų programos prioriteto priemonė – „Sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“.

Kaina:

Šio produkto neturimeKiti pirko