Skaitmeninių technologijų diegimas UAB "Vitae Litera" Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0128

  • Titulinis
  • ES PROJEKTAI
  • Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Vitae Litera" Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0128
UAB „Vitae Litera“ įgyvendina projektą Skaitmeninių technologijų diegimas UAB „Vitae Litera“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-854-02-0128). Spaustuvės darbų kokybę ir operatyvumą užtikrina spaustuvės darbuotojų profesionalumas, kūrybingumas bei turima įranga. Gamybos procese yra etapai, kuriuos būtina optimizuoti mažinant rankų darbą, gamybos sąnaudas ir broko kiekius, padidinti darbo našumą, bei sumažinti produkcijos savikainą ir poveikį aplinkai. Todėl buvo atliktas įmonės gamybos ir su gamyba susijusių procesų technologinis auditas. Jo išvados rekomendavo, kad būtinas gamybos valdymo ir spaudos procesų skaitmeninimas/automatizavimas. Atsižvelgiant į tai, įmonė įgyvendina projektą, kurio metu įsigyta ir įdiegta įranga leis sumažinti gamybos sąnaudas, efektyviau naudoti resursus, taikyti pažangiausius sprendimus spaudos gaminių rinkoje.
Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“.
Projekto finansavimas – 1 000 000,00 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. kovo 12 d. iki 2023 m. birželio 23 d.