Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vitae Litera“ Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0057

  • Titulinis
  • ES PROJEKTAI
  • Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vitae Litera“ Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0057

Uždaroji akcinė bendrovė „Vitae Litera“ įgyvendina projektą Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Vitae Litera“ (Nr. 03.3.2-LVPA-K-837-04-0057).

Projektas skirtas naujų technologinių ekoinovacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni spaudos gaminių gamybos įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 1 500 000,00 EUR iš Europos regioninės plėtros fondo.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki 2022 m. kovo 10 d.

Nuoroda į puslapį