Apie mus

UAB „Vitae Litera” įkurta 1997 m. Tai kompanija, kuri sėkmingai dirba  medicinos leidybos srityje. Mes leidžiame tris periodinius specializuotus mokslinius žurnalus medikams, leidžiame medicinines knygas, teikiame spaudos darbų paslaugas, organizuojame renginius gydytojams ir farmacininkams, vykdome gydytojų bei farmacijos kompanijų apklausas.

Leidyba. Leidykla leidžia specializuotus žurnalus gydytojams – “Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas”, “Lietuvos akušerija ir ginekologija” ir “Stominfo”. Žurnaluose gvildenamos aktualios medicinos teorijos ir praktikos temos, spausdinami gydytojų profesinio tobulėjimo testai, naujausių gydymo metodų aprašymai, nagrinėjamos sveikatos apsaugos reformos problemos. Žurnalų tikslai – kelti gydytojų kvalifikaciją, paruošti gydytojus darbui pasikeitusiose sąlygose.

Konferencijų organizavimas.
 Bendrovė organizuoja konferencijas–seminarus pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą planą: informuoja dalyvius, kviečia kvalifikuotus lektorius, nuomoja patalpas, organizuoja maitinimą ir seminarų techninį aprūpinimą. Konferencijų metu PSP gydytojai apmokomi naujausių gydymo metodų, supažindinami su pasikeitusiais medicinos mokslo pasiekimais. Išklausiusiems seminaro kursą įteikiami sertifikatai, kurie suteikia galimybę tapti bendrosios praktikos gydytojais. Į konferencijas kviečiamos farmacijos kompanijos (atstovybės), kurios supažindina gydytojus su naujausiais medikamentais ir jų veikimu.

Kita bendrovės veiklos sritis – gydytojų apklausa (anketavimas), gautų atsakymų apibendrinimas ir išvadų parengimas. Šia paslauga plačiai naudojasi farmacijos kompanijos, siekiančios išsiaiškinti platinamų vaistų populiarumą arba jį suaktyvinti, supažindinti gydytojus su naujausiais vaistais, patenkančiais į rinką.

Laiškų persiuntimas. Bendrovė, disponuodama didele duomenų baze (gydytojų adresai, darbovietės, telefonai, elektroninio pašto adresai), paštu persiunčia gydytojus dominančią informaciją apie planuojamus renginius, seminarus, o taip pat medicinos literatūrą bei reklaminę medžiagą.